Federatia Plus

Ascotiatia Oaza

Adresa Completa Arad, str. Tiberiu nr 15, 310447
Telefon 0357 426700
Fax
Email asociatiaoaza@yahoo.ro
Numar Angajati 8
Numar Voluntari 1
Persoana Contact Laura Andres
Email Contact laura_oaza@yahoo.com
Telefon Contact 0722376456
Link http://www.oaza.com

Scurt Istoric

Asociaţia Oaza a fost fondata în 1996 când, dna Laura Andres asistata de o mana de voluntari, a procedat la crearea unui cadru legal pentru acordarea ajutorului oferit copiilor şi tinerilor strǎzii. Intre 1995 si 1996, munca lor se desfǎşura pe stradǎ, unde duceau zilnic hranǎ pentru 25-30 de copii şi tineri ai strazii.
Între serviciile oferite de Asociaţie pe strada, enumerǎm : activitǎţi pentru petrecerea timpului liber, în aer liber, consiliere, reprezentare juridicǎ, educaţie formalǎ şi informalǎ, educaţie sexualǎ, tratamente medicale, deplasǎri la Spitalul de dermatologie în vederea depistǎrii şi tratǎrii copiilor şi tinerilor afectaţi de boli cu transmitere sexualǎ, vizite la penitenciarele din municipiu dar şi la altele din ţarǎ
În 1997, Asociaţia a reuşit sǎ achiziţioneze un imobil şi sǎ închirieze altul în satul Sânleani din Jud. Arad. Aşa şi-a început activitatea de ocrotire în sistem rezidenţial prin deschiderea a douǎ centre unul pentru fete şi altul pentru baieţi .
Între 1998 şi 2003, Asociaţia a avut un Centru de zi pentru copiii strǎzii în Municipiul Arad, prin intermediul cǎruia au primit ajutor peste 200 de copii şi tineri ai strǎzii din Arad sau în tranzit prin Arad.
Între 1999 şi 2004, Asociaţia a lansat un proiect pentru tineri baieţi cu vârste mai mari de 18 ani, în com Şiria din Jud. Arad. Viziunea pentru acest Proiect a avut în vedere reintegrarea în societate prin munca, a respectivilor baieti . Ne-am axat în mod special pe creşterea animalelor şi cultivarea pǎmântului.
În 2001, în urma faptului cǎ un numar de tinere mame cu care veneam în contact prin Centrul de zi au nǎscut copii care ne-au fost daţi nouǎ în plasament, asociaţia a format un mini centru numai pentru ocrotirea acestor copii pǎrǎsiţi de mamele lor imediat dupǎ naştere sau chiar lǎsaţi în grija unor persoane fǎrǎ adǎpost pe stradǎ.
În încercarea noastrǎ de a motiva mamele tinere fǎrǎ adǎpost, predispuse sǎ-şi pǎrǎseascǎ copiii , între anii 2002 – 2004 Asociatia a derulat un program special pentru aceste tinere, într-un apartament . Acolo ele au avut ocazia sǎ înveţe sǎ fie mame şi sǎ îşi creascǎ copiii primind ajutor specializat atât de la personalul asociaţiei cât şi de la medici şi psihologi. În acest program au fost cooptate 5 mame pentru 2 ani cu un succes de 100%.
În anul 2004 Asociaţia a revizuit modul în care acordǎ servicii sociale. A concluzionat cǎ, asupra copiilor strǎzii erau deja îndreptate suficiente servicii prin intermediului Adǎpostului pentru copiii strǎzii şi aşadar atenţia sa trebuie reorientatǎ si cǎtre alţi beneficiari. În sensul acesta Asociaţia şi-a propus sǎ acorde patru tipuri de servicii :
1. Serviciul rezidential – un serviciu de gǎzduire, acordare de hranǎ, educaţie formalǎ şi informalǎ, consiliere şi orientare profesionalǎ destinat copiilor separaţi temporar de parinţi şi ocrotiţi de asociaţie .
2. Serviciu de asistenţǎ şi suport acordat familiilor copiilor asistaţi de asociaţie pentru a facilita reinserţia în familia naturalǎ.
3. Serviciu în folosul comunitǎţii locale prin :
a) Centrul de Zi pentru copii care provin din familii defavorizate.
b) Play group : “Noi şi copiii noştri” grup de suport pentru parinţi/bunici/îngrijitori şi copii lor cu vârste de pânǎ la 3 ani.
c) Gradinita cu program prelungit.

4. Serviciu de asistenţǎ şi sprijin pentru persoanele fǎrǎ adǎpost (pǎrinţi şi copii) prin: consiliere, oferirea de îmbrǎcǎminte şi încǎlţǎminte, de medicamente şi hrana , în situaţii deosebite. Asociaţia colaboreazǎ cu alte organizaţii neguvernamentale în vederea gǎsirii de soluţii/alternative practice pentru persoanele fǎrǎ adǎpost.