Federatia Plus

Scop

Scopul federaţiei PLUS constă în realizarea unităţii, cooperării şi forţei de acţiune a
asociaţiilor şi fundaţiilor active în protecţia socială, care îşi bazează activitatea pe valori
creştine evanghelice, precum şi reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor
profesionale, sociale şi economice ale acestora.

Obiective

1. crearea şi întreţinerea unui sistem informaţional integrat între membrii federaţiei
2. elaborarea de politici sociale şi propunerea acestora autorităţilor locale şi centrale în
vederea promovării lor, în acord cu scopul federaţiei
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite de către ONG-urile membre
4. gestionarea şi/sau preluarea patrimoniului ONG-urilor membre, aflate în dificultate, la
cererea expresă a acestora
5. oferirea de consultanţă şi sprijin de orice natură membrilor federaţiei
6. educaţie creştină pentru viaţă şi familie

Pentru a vedea intreg statutul, click mai jos:
Statut Federatia Plus