Federatia Plus

Cum puteti adera?

Poate dobândi calitatea de membru orice organizaţie non-proft (ONG) care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii şi care a fost admisă prin decizia Adunării Generale în condiţiile prezentului Statut:

a) Promovează valorile creştinismului evanghelic;

b) Activează în domeniul protecţiei sociale, desfăşurând oricare din următoarele tipuri de activităţi:

  • Promovarea, protecţia şi respectarea demnităţii umane;
  • Studii, cercetări, evaluări asupra stării de sărăcie şi a eficienţei serviciilor de protectie socială ;
  • Furnizarea oricăror tipuri de servicii destinate bunăstării, protecţiei şi asistenţei persoanelor defavorizate, aflate în pragul marginalizării sau excluderii sociale ;
  • Asistenţă şi sprijin acordat persoanelor pentru înlăturarea situaţiilor generatoare de marginalizare sau excluziune socială în lipsa suportului acordat de familie sau comunitate.

c) Este înfiinţat conform legislaţiei române în vigoare;

d) Respectă scopul şi principiile conform cărora funcţionează federaţia şi principiile Cartei federaţiei

e) Prezintă recomandări din partea a cel puţin două ONG-uri sau biserici locale din zona în care solicitantul îşi desfăşoară domeniul de activitate

f) Prezintă raportul de activitate, de la înfiinţare şi până în momentul adresării cererii de aderare

g) Prezintă hotărârea de aderare la federaţie din partea organului său de conducere

h) Achită cotizaţia stabilită, la termenele convenite


Toate ONG-urile candidate vor trebui să completeze un formular standard (numit Cerere de Aderare), în forma aprobată de Adunarea Generală, însoţită de documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de aderare (ultima balanţă contabilă, precum şi raportul comisiei de cenzori)


Click pentru a descarca formularul